Activitățile de consiliere vor presupune derularea următoarelor:

Pentru detalii legate de programarea efectivă a fiecărei activități în parte se va ține legătura cu experții consiliere și orientare de la nivelul facultăților:

  • Marius Vlăduț – Expert consiliere și orientare-Geografie, mail: marius.vladut@ubbcluj.ro
  • Alina Miron – Expert consiliere și orientare-FEFS, mail: alina.miron@ubbcluj.ro
  • Roxana Mateiu-Vescan – Expert consiliere și orientare-FȘIM, mail: roxana.vescan@ubbcluj.ro

Activitatea fiecărui student va fi consemnată în fișa de prezență în cadrul activităților de consiliere (link către fișă). Pe baza participării și implicării efective în cadrul activităților propuse, fiecare student va fi evaluat, conform itemilor din cadrul Fișei de evaluare la activitățile de consiliere (link către fișă).

Nota acordată în urma participării la activitățile de consiliere va reprezenta 20% din nota în baza căreia se va stabili clasamentul de premiere în cadrul proiectului.