Principalele activități inovative care se vor desfășura în cadrul proiectului sunt:

Pentru detalii legate de programarea efectivă a fiecărei activități în parte se va ține legătura cu responsabilii inovativi de la nivelul facultăților:

  • Mihai Breje – Responsabil activități inovative-Geografie, tel. 0741/014.657, mail: mihai.breje@ubbcluj.ro
  • Iuliana Boroș-Balint – Responsabil activități inovative-FEFS, mail: iuliana.borosbalint@ubbcluj.ro
  • Ruxandra Mălina Petrescu-Mag – Responsabil activități inovative-FȘIM, tel. 0721/092.211

Activitatea fiecărui student va fi consemnată în fișa de prezență la activitățile inovative (link către fișă). Pe baza participării și implicării efective în cadrul activităților propuse, fiecare student va fi evaluat, conform itemilor din cadrul Fișei de evaluare la activitățile inovative (link către fișă).

Studenții care vor participa la activitățile inovative vor primi câte o tabletă, pentru derularea activităților în mediul virtual.

Studenții care vor participa la activitățile inovative în cel de-al doilea an de implementare vor avea posibilitatea să participe la câte un teambuilding organizat în cadrul proiectului.

Începând de azi, 15 februarie 2022, începem înscrierile pentru participarea în cadrul teambuildingurilor. Pentru detalii legate de participare, puteți consulta regulamentul privind organizarea acestora. (regulament)
Pentru înscriere, vă rugăm să vă adresați responsabililor activități inovative de la nivelul facultății.