Principalele activități inovative care se vor desfășura în cadrul proiectului sunt:

Pentru detalii legate de programarea efectivă a fiecărei activități în parte se va ține legătura cu responsabilii inovativi de la nivelul facultăților:

  • Mihai Breje – Responsabil activități inovative-Geografie, tel. 0741/014.657, mail: mihai.breje@ubbcluj.ro
  • Iuliana Boroș-Balint – Responsabil activități inovative-FEFS, mail: iuliana.borosbalint@ubbcluj.ro
  • Ruxandra Mălina Petrescu-Mag – Responsabil activități inovative-FȘIM, tel. 0721/092.211

Activitatea fiecărui student va fi consemnată în fișa de prezență la activitățile inovative (link către fișă). Pe baza participării și implicării efective în cadrul activităților propuse, fiecare student va fi evaluat, conform itemilor din cadrul Fișei de evaluare la activitățile inovative (link către fișă).

Studenții care vor participa la activitățile inovative vor primi câte o tabletă, pentru derularea activităților în mediul virtual.

Nota acordată în urma participării la activitățile inovative va reprezenta 20% din nota în baza căreia se va stabili clasamentul de premiere în cadrul proiectului.