Planificarea activităților Pack&Go:

Activitățile sunt destinate studenților care fac parte din grupul țintă al proiectului și sunt înscriși la specializarea Geografia Turismului.

Pentru detalii legate de programarea efectivă a activităților se va ține legătura cu Responsabilul întreprindere simulată, doamna Cristina Bolog, mail: cristina.bolog@ubbcluj.ro

Activitatea derulată în cadrul întreprinderii simulate se consideră activitate de practică, urmând ca la finalizarea activităților, să se echivaleze nota aferentă disciplinei de practică.