Prin activitatea 6.1 se urmărește organizarea de către echipa de implementare a proiectului de concursuri de premiere în vederea acordării de premii studenților care au făcut parte din grupul țintă al proiectului și au participat la activitățile prevăzute în cadrul acestuia. Se vor acorda premii pentru 75% din numărul total de participanți, respectiv 240 de premii. Numărul de premii, valoarea acestora și ponderea pe categorii au fost gândite ținând cont de dimensiunea și diversitatea grupului țintă, efortul presupus de implicarea în activități și rolul motivațional și stimulativ pe care trebuie să îl aibă premiile.

Valoarea medie a premiului este de 2.000 lei. Pentru stimularea concurenței între studenți și a implicării active a acestora în toate activitățile prevăzute, premiile sunt diferențiate, după cum urmează:

      80 premii I în valoarea de 3.000 lei

       80 premii II în valoarea de 2.000 lei

      80 premii III în valoarea de 1.000 lei

La nivelul celor trei facultăți implicate în proiect, distribuția premiilor este proporțională cu dimensiunea grupului țintă. Astfel, la nivelul celor trei facultăți, pentru anul 2020-2021, se vor acorda:

*Conform legislației fiscale din valoarea brută se va reține un impozit de 16% pt. sumele care depășesc 600 lei

Documente utile:

Cerere inscriere

Regulament premiere

Anunț premiere An I implementare