P.S. Practica cu Succes! POCU/626/6/13/130649

Obiectivul principal al proiectului:

Creșterea capacității de inserție a absolvenților pe piața muncii pe baza activităților de orientare de carieră, de dezvoltare a competențelor practice, de implicare socială și prin realizarea unei legături directe între studenți și posibili angajatori!

Context

Cele 3 facultăți implicate acordă o importanță dezvoltării competențelor practice ale studenților – dovedită prin prezența stagiilor de practică în planurile de învățământ (la toate specializările, anii și nivelele de studiu)

• Tipurile de stagii de practică: aplicații de teren itinerante sau staționare, internshipuri, stagii la instituții de profil

• Considerăm absolut necesar derularea a cel puțin unui stagiu la o instituție din profilul specializării!

STRUCTURA proiectului:

Activități propuse pentru studenți

Parteneriat: Facultate + Firme + Consilieri = Competențe practice, orientare și implicare socială

-Stagiu de practică

-Activități de consiliere și orientare profesională

-Activități inovative în vederea dezvoltării personale

-Stimularea participării și implicării și premierea rezultatelor

Implicarea în 3 activități, care sunt considerate esențiale în formarea unor competențe utile (profesionale, autoprospective și sociale) pentru integrarea pe piața muncii!

1. Stagiu de practică personalizat

– într-o firmă/instituție de profil sub îndrumarea unui tutore și monitorizarea unui responsabil de practică de la facultate

– Grupe de max. 5 studenți / tutore

– Program flexibil pe durata a 5 luni (ianuarie-mai 2021)

– Număr de ore conform planului de învățământ

– Echivalarea stagiului și obținerea notelor aferente disciplinei din planul de învățământ;

2. Consiliere și orientare profesională și de carieră

-Evaluarea trăsăturilor de personalitate, a intereselor vocaționale și a indeciziei de carieră (teste specifice)

-Profilare individuală și îndrumare către workshopuri specifice de:

1. Autocunoaștere, 2. Decizia de carieră, 3. Marketing personal, 4. Tehnici și strategii de căutare a unui loc de muncă, 5. Plan de carieră

-3 ședințe online = 10 de ore (în perioada ianuarie-iunie 2021)

3. Activități inovative și de implicare socială

– Program inovativ, interactiv, care utilizează cunoștințele teoretice ale studenților, le completează și le transpune într-o altă paradigmă – “think outside the box”, de implicare activă în comunitate prin contact cu mediul ONG

– Activitățile presupun participarea și implicarea în:

– 1. Dezvoltare unui proiect inovativ (Participare la conferință motivațională, ateliere de creative thinking, ateliere de voluntariat și antreprenoriat social, teambuilding)

– 2. Implementarea proiectului inovativ (Atelier de comunicare și public speaking, workshop-uri de dezvoltare a creativității)

– O activitate pe lună = 15 de ore (în perioada ianuarie-iunie 2021)

4. Premierea rezultatelor

– Posibilitatea obținerii unor premii la finalul activităților

– 75% din participanți vor fi premiați pe baza implicării și rezultatelor obținute:

– 25% premiul I – 3000 lei,

– 25% premiul II – 2000 lei

– 25% premiiul III – 1000 lei

Criterii pentru premiere:

-Nota stagiu practică 50%,

-Prezență și implicare în activitate consiliere 20%,

-Prezență și implicare în activități inovative 20%,

-Eseu motivațional final 10%

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.536.973,62 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European este de 4.446.234,10 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni (1 octombrie 2020-30 septembrie 2022).